Contact For News & Article - Aadhikhola News: Online news

Aadhikhola  News: Online news

www.aadhikholanews.com

Breaking

Contact For News & Article

 कृपया तपाइँ संग  भएका कुनै पनि घटना परिघटनालाई समाचार बनाइयोस भन्ने  लाग्छ अथवा तपाइँ संग कुनै पनि लेख रचना छ  भने निम्न ठेगानामा पठाउन र सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ

( If you have any news matter and articles please send us on given information )  

Contact number : 9846569741  , DR kaphle 

G-Mail : aadhikhola24@gmail.com

Through From Facebook : https://www.facebook.com/Aadhikhola-News-aadhikholanewscom-112339797087820/

बिज्ञापन दिने सोचमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क

 गर्नुहोस : ९८४६५६९७४१ , 

No comments: